Vijesti
DONJI VAKUF:"Pjesme kraj Vrbasa" - nedjelja, 18 Septembar 2016 12:12
HOR BZK "Preporod":TRADICIONALNI POHOD ... - ponedjeljak, 05 Septembar 2016 08:11
BZK "PREPOROD" G.VAKUF NA MANIFESTACIJI ... - subota, 06 Avgust 2016 13:59
HOR BZK "PREPOROD" NASTUPIO U KUPRESU - nedjelja, 10 Juli 2016 00:05

BZK "Preporod" Gornji Vakuf

"Zlato i blago u ruci tvrdice su krpa, a krpa u ruci darežljiva dobričine-zlato." ( Legenda o Ali-paši,Enver Čolaković)

    

 

KODEKS PONAŠANJA

OBJAVIO 
Published: 25 Decembar 2013
4356 Posljednji put obrađeno u: petak, 27 Decembar 2013 08:31
Ocjenite
(0 glasova)

Kodeks ponašanja

I. TEMELJNE ODREDBE

Član 1.

Ovim aktom uređuju se etička načela i pravila ponašanja kojih se trebaju pridržavati članovi društva, pri obavljanju svojih poslova i zadaća odnosno u pri obavljanju funkcija.

Član 2.

U smislu ovog akta, članovima se smatraju članovi Skupštine, Savjeta, Izvršnog i Nadzornog odbora, Suda časti, te članovi sekcija itd..

Član 3.

Svrha ovog akta je da se njegovom prihvaćanjem i dosljednom provedbom uspostavi primjerena razina poštivanja Statuta Općinskog društva “Preporod” Gornji Vakuf u cilju promicanja i zaštite ugleda društva.

II. PRAVILA

Član 4.

Član društva, u obavljanju svojih poslova i zadaća odnosno obnašanju funkcija, dužan je poštivati i primjenjivati slijedeća pravila:

 • Da svojim radom i ponašanjem čuva ugled “Preporoda”,
 • Da izvršava sve obaveze koje su predviđene Statutom i drugim propisima,
 • Da poštuje naređenja i pravila predsjednika KUD-a, vođe sekcije i vođe puta,
 • Da ispunjava sve obaveze koje je preuzeo,
 • Da se korektno odnosi prema zadacima i saradnicima,
 • Da izbjegava i sprečava unošenje i iznošenje dezinformacija kojima se ruši ugled “Preporoda”,
 • Da se bori za razvijanje harmoničnih odnosa u “Preporodu”,

 

Član društva, u obavljanju svojih poslova i zadaća odnosno obnašanju funkcija, je odgovoran:

 • Za nemaran i nesvjestan rad i djelovanje unutar “Preporoda” i svoje sekcije,
 • Za unošenje disharmonije u “Preporod” nedoličnim ponašanjem kojim se stvaraju nezdravi odnosi i nepoštivanje nadležnog,
 • Za iznošenje i prenošenje, te lažno prikazivanje stanja u “Preporodu”,
 • Za neurednost u vršenju povjerenih zadataka.

 

Član 5.

Članovi društva dužni su poštivati radnu disciplinu, poštivati nadređene, na vrijeme izvršavati svoje radne obveze, voditi računa o svom nastupu, primjerenom izgledu i ponašanju.

Član 6.

U obavljanju svojih poslova i zadaća članovi društva dužni su postupati savjesno i odgovorno, izgrađujući odnose međusobnog povjerenja i suradnje.

 

III. ODGOVORNOST

Član 7.

Povreda odredbi ovog akta ima za posljedicu moralnu odgovornost svakog pojedinca pred kolektivom i javnošću.

Član 8.

Ukoliko je povreda teže naravi i sa štetnim posljedicama, utvrđivanje odgovornosti i izricanje sankcija provodi se u skladu sa članom 3.,4. i 5. ovog akta te članom 18. Statuta Općinskog društva “Preporod” G. Vakuf

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

Članovi društva dužni su upoznati se sa odredbama ovog akta te ga, u dobroj vjeri, provoditi i primjenjivati u svakodnevnom radu unutar društva.

Član 10.

Ovaj akt stupa na snagu danom donošenja.

 

Datum,28.10.2008. godine u G. Vakufu-Uskoplju

Broj:

Predsjednik: Alija Filan

 
 

MAPA GRADA

POSJETI GORNJI VAKUF

Gornji Vakuf-Uskoplje je grad i općina u Srednjobosanskom kantonu u Bosni i ...

INFO SERVIS

 • POLICIJA                        122
 • VATROGASCI              123
 • HITNA POMOĆ            124
 • BIHAMK                         1282
 • CIVILNA ZAŠTITA    121
 • INFORMACIJE            1182