Print this page

FOLKLORNI ANSAMBL

OBJAVIO 
Published: 25 Decembar 2013
2192 Posljednji put obrađeno u: srijeda, 25 Decembar 2013 13:29
Ocjenite
(0 glasova)


Istraživanje, njegovanje i javno prikazivanje kulturnog nasljeđa Muslimana-Bošnjaka, u Gornjem Vakufu-Uskoplju ima tradiciju dugu 50-tak godina. U početku su to bile grupe i sekcije koje su djelovale u okviru gospodarskih organizacija i škola. Prvo samostalno kulturno-umjetničko društvo u Gornjem Vakufu-Uskoplju osnovano je 1988. godine pod imenom "Mladost", koje je uspješno radilo do početka rata 1992. godine. Prestankom rata u Gornjem Vakufu-Uskoplju, u januaru 1995. godine ponovo se aktivira kulturno-umjetničko društvo, koje dobija ime po nekadašnjem članu koji je poginuo u ratu - Halilu Mršiću. 2007.godine društvo prelazi pod okrilje BZK Preporod G.Vakuf. Trenutno broji oko 60 članova podijeljenih u tri  grupe. Ansambl posjeduje i svoj orkestar koj broji tri harmonike, klavijaturu i bubanj.

Vođa sekcije je Milanović Haris, a koreograf je  Abazović Safet.